Gode ledere betyr alt

businessmennesker_508

Støttende lederskap er nøkkelen. Mange studier viser nå en trend, nemlig at ansatte opplever HR-funksjoner som overkontrollerende og byråkratiserende. Hvordan får vi mer effekt av HR-tiltakene? Jo, i følge professorene Bård Kuvaas og Anders Dysvik ved BI, betyr gode ledere alt, men hva ER godt lederskap? En nøkkel er støtte til medarbeiderne. Dysvik og Kuvaas har nettopp publisert en studie som tyder på at støtte fra nærmeste leder er avgjørende av to årsaker. 

Den første årsaken er at når medarbeiderne opplever støtte fra lederen, opplever de også organisasjonens HR-verktøy som mer positive. Den andre er at positiv sammenheng mellom opplevelsen av HR og arbeidsprestasjoner bare ser ut til å oppstå hvis medarbeiderne opplever stor grad av støttende ledelse.

Disse funnene tyder på at støtte fra nærmeste leder er helt avgjørende for effekten av HR-verktøy. Det kan nærmest konkluderes med at organisasjoner ikke får bedre kvalitet på og effekt av sine HR-verktøy enn kvaliteten på organisasjonens linje- og mellomledere. Menneskeorienterte ledere når lengre rett og slett.

Les artikkelen nå!

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.