BISTAND I BESLUTNINGSPROSESSER

Bistand til leder- og styregrupper i planlagte eller pågående beslutningsprosesser

LD&D kan bistå underveis i beslutningsprosesser som sparringpartner eller vi kan bistå med å fasilitere selve beslutningsprosessen slik at ledergruppen kan konsentrere seg om innholdet. Målene for bistanden kan være kvalitetssikring av metoder, forebygging av feilkilder, plassering av ansvarsforhold og kompetanseutvikling.

Del dette!

INTEGRERE BESLUTNINGSTRENING I LEDERUTVIKLING

Utvikle beslutningstakerne gjennom å integrere beslutningstrening i lederutviklingen

Forskning viser at systematisk utvikling av beslutningskompetanse i organisasjoner kan få omfattende positive konsekvenser i form av spart tid, sparte penger og færre bekymringer. LD&D tilbyr organisasjoner bistand til å integrere beslutningstaking i kompetanseutviklingsstrategien, i ledelsesmodellene og å gjøre praktisk beslutningstrening til en varig del av det daglige lederutviklingsarbeidet.

Del dette!

LD&D LEDERTRENINGSPROGRAM (SE LØ)

Integrert helhetligleder

LD&D ledertreningsprogram er et lederutviklingsprogram som går 6 todagerssamlinger over et år. Utviklingen ligger i en samlet effekt av mange ulike temaer, som lederstiler, tilbakemeldinger, vanskelige samtaler, teamutvikling, endringsledelse – og en rød tråd på individuell lederutvikling målt i en 360º lederevaluering. Elevene samarbeider om å lage utviklingsplaner, prøve dem ut mellom samlingene, og bringe erfaringene inn igjen i gruppen. Programmet passer for ledere i mellomledersjiktet.

Del dette!

UTVIKLINGSPROGRAM FOR LEDERGRUPPER

Øk gjennomføringskraften med skreddersydde utviklingsprogrammer for organisasjonens ledergruppe

Ledergrupper må ofte håndtere dilemmaer, konflikter, personfokus og motstridende hensyn. Da er det avgjørende at ledergruppen er samkjørt og virker godt. LD&D bistår med programmer som skaper bevissthet om utviklingspotensial og forbedrer samarbeidsdynamikk, hele tiden med øye for strategi, implementering og gjennomføring. Omfanget av oppdragene er fra noen dager til faste samlinger over tid.

Del dette!

TRANSFORMASJONSLEDERSKAP UL 360º

Utvikle et transformerende, verdibasert lederskap med 360º lederevaluering

LD&D gjennomfører i samarbeid med den svenske Forsvarshøgskolen et tre dagers (2+1) lederutviklingsprogram kalt Utviklende Lederskap (UL). I programmet blir kjent med en anerkjent modell for transformasjonsledelse, du får en 360º personlig tilbakemelding på ditt eget lederskap og utarbeider en personlig lederutviklingsplan i samarbeid med andre ledere. Programmet passer for ledere på alle nivå.

Del dette!