GJENNOMGANG (AUDIT) AV BESLUTNINGSPROSESSER

Øk gjennomføringskraften med skreddersydde utviklingsprogrammer for organisasjonens ledergruppe

LD&D kan bistå leder- og styregrupper med gjennomgang og evaluering av både beskrevne beslutningsprosedyrer og av pågående eller gjennomførte beslutningsprosesser. Målene for slik bistand kan være kvalitetssikring av prosess , metoder, forebygging og korrigering av feilkilder, plassering av ansvarsforhold, prosessforbedringer og kompetanseutvikling.

Del dette!

BISTAND I BESLUTNINGSPROSESSER

Bistand til leder- og styregrupper i planlagte eller pågående beslutningsprosesser

LD&D kan bistå underveis i beslutningsprosesser som sparringpartner eller vi kan bistå med å fasilitere selve beslutningsprosessen slik at ledergruppen kan konsentrere seg om innholdet. Målene for bistanden kan være kvalitetssikring av metoder, forebygging av feilkilder, plassering av ansvarsforhold og kompetanseutvikling.

Del dette!

BESLUTNINGSTAKING I LEDERGRUPPEN

Program med fokus på gjøre beslutningskompetanse til et vesentlig konkurransefortrinn for ledergruppen

LD&D tilbyr skreddersydde ledergruppeprogram med et spesielt fokus på beslutningsferdigheter- og de spesielle forhold som gjør seg gjeldende for beslutningstaking i grupper. Målene for slike program er: bedre beslutninger, styrket konkurransekraft, og ledere som skaper kultur for å utvikle medarbeidernes beslutningsferdigheter.

Del dette!

BESLUTNINGSTAKING I HELE ORGANISASJONEN

Skap konkurransefordeler ved å utvikle beslutningsferdighetene i hele organisasjonen

LD&D tilbyr kompetanseprogrammer som tar sikte på å gjøre beslutningskompetanse til et vesentlig konkurransefortrinn for hele organisasjonen. Målgruppene er ledere og nøkkelpersoner på alle nivå. Målene for slike program er bedre beslutninger på alle organisatoriske nivå og en organisasjon som med en felles kultur for å utvikle gode beslutningstakere

Del dette!

INTEGRERE BESLUTNINGSTRENING I LEDERUTVIKLING

Utvikle beslutningstakerne gjennom å integrere beslutningstrening i lederutviklingen

Forskning viser at systematisk utvikling av beslutningskompetanse i organisasjoner kan få omfattende positive konsekvenser i form av spart tid, sparte penger og færre bekymringer. LD&D tilbyr organisasjoner bistand til å integrere beslutningstaking i kompetanseutviklingsstrategien, i ledelsesmodellene og å gjøre praktisk beslutningstrening til en varig del av det daglige lederutviklingsarbeidet.

Del dette!