NATUR OG LEDERSKAP RUNDT LEIRBÅLET

3 dagers refleksjon over eget lederskap i Nordmarka

LD&D tilbyr ledere på alle nivå et tre dagers lederutviklingsopplegg med naturen i Nordmarka utenfor Oslo som utviklingsramme. Opplegget gir mulighet til å reflektere mer grundig over egen adferd, egne holdninger, verdier og utvikle en klarere bevissthet om hvordan disse kommer til uttrykk i de daglige lederhandlingene. Hensikten er et tydeligere lederskap. LD&D stiller telt og nødvendig utstyr til disposisjon. Kursdeltakerne trenger kun ha med klær til å være ute i, sovepose, skrivesaker og notatbok.

Del dette!

EXECUTIVE SIX

Utvikle lederskapet ditt sammen med toppledere fra andre virksomheter

LD&D tilbyr ledere på direktørnivå å delta i en lederutviklingsgruppe med fem andre toppledere fra ulike virksomheter. Gruppen har 10 dagssamlinger over et år og skal bidra til utvikling gjennom tre elementer: Individuell utvikling diskuteres med gruppen og fasilitator. Gruppen trekker inn ressurser utenfra etter behov for å belyse spesielle tema. Deltakerne bringer erfaringer og utfordringer fra egen hverdag med inn i gruppen til refleksjon og sparring.

Del dette!

LD&D LEDERTRENINGSPROGRAM (SE LØ)

Integrert helhetligleder

LD&D ledertreningsprogram er et lederutviklingsprogram som går 6 todagerssamlinger over et år. Utviklingen ligger i en samlet effekt av mange ulike temaer, som lederstiler, tilbakemeldinger, vanskelige samtaler, teamutvikling, endringsledelse – og en rød tråd på individuell lederutvikling målt i en 360º lederevaluering. Elevene samarbeider om å lage utviklingsplaner, prøve dem ut mellom samlingene, og bringe erfaringene inn igjen i gruppen. Programmet passer for ledere i mellomledersjiktet.

Del dette!

UTVIKLINGSPROGRAM FOR LEDERGRUPPER

Øk gjennomføringskraften med skreddersydde utviklingsprogrammer for organisasjonens ledergruppe

Ledergrupper må ofte håndtere dilemmaer, konflikter, personfokus og motstridende hensyn. Da er det avgjørende at ledergruppen er samkjørt og virker godt. LD&D bistår med programmer som skaper bevissthet om utviklingspotensial og forbedrer samarbeidsdynamikk, hele tiden med øye for strategi, implementering og gjennomføring. Omfanget av oppdragene er fra noen dager til faste samlinger over tid.

Del dette!

INDIREKTE LEDERSKAP (IL)

Hvordan påvirke organisasjonen best når

Indirekte lederskap (IL) er et lederutviklingskurs for ledere på høyere ledelsesnivå, som har et eller flere ledelsesnivåer mellom seg selv og medarbeiderne. Kurset gir forståelse for det indirekte lederskapets betydning og verktøy for HVORDAN du som indirekte leder påvirker organisasjonen og når ut med visjoner og mål på en måte som skaper engasjement hos medarbeiderne.

Del dette!

VEILEDERUTDANNING TRANSFORMASJONSLEDERSKAP UL 360º

 Lær å utvikle andre transformasjonsledere med UL 360º

LD&D gjennomfører i samarbeid med den svenske Forsvarshøgskolen et fem dagers veilederprogram innen Utviklende Lederskap (UL). Programmet forutsetter gjennomført grunnprogram UL 360º. Programmet fører frem til en sertifisering som veileder og denne gir rett til å kjøre UL 360º lederutviklingsopplegg i egne virksomheter. Utdanningen passer for ledere og konsulenter med lederutvikling som profesjon.

Del dette!

TRANSFORMASJONSLEDERSKAP UL 360º

Utvikle et transformerende, verdibasert lederskap med 360º lederevaluering

LD&D gjennomfører i samarbeid med den svenske Forsvarshøgskolen et tre dagers (2+1) lederutviklingsprogram kalt Utviklende Lederskap (UL). I programmet blir kjent med en anerkjent modell for transformasjonsledelse, du får en 360º personlig tilbakemelding på ditt eget lederskap og utarbeider en personlig lederutviklingsplan i samarbeid med andre ledere. Programmet passer for ledere på alle nivå.

Del dette!