BESLUTNINGSTAKING I HELE ORGANISASJONEN

Skap konkurransefordeler ved å utvikle beslutningsferdighetene i hele organisasjonen

LD&D tilbyr kompetanseprogrammer som tar sikte på å gjøre beslutningskompetanse til et vesentlig konkurransefortrinn for hele organisasjonen. Målgruppene er ledere og nøkkelpersoner på alle nivå. Målene for slike program er bedre beslutninger på alle organisatoriske nivå og en organisasjon som med en felles kultur for å utvikle gode beslutningstakere

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.