BESLUTNINGSTAKING I LEDERGRUPPEN

Program med fokus på gjøre beslutningskompetanse til et vesentlig konkurransefortrinn for ledergruppen

LD&D tilbyr skreddersydde ledergruppeprogram med et spesielt fokus på beslutningsferdigheter- og de spesielle forhold som gjør seg gjeldende for beslutningstaking i grupper. Målene for slike program er: bedre beslutninger, styrket konkurransekraft, og ledere som skaper kultur for å utvikle medarbeidernes beslutningsferdigheter.

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.