BISTAND I BESLUTNINGSPROSESSER

Bistand til leder- og styregrupper i planlagte eller pågående beslutningsprosesser

LD&D kan bistå underveis i beslutningsprosesser som sparringpartner eller vi kan bistå med å fasilitere selve beslutningsprosessen slik at ledergruppen kan konsentrere seg om innholdet. Målene for bistanden kan være kvalitetssikring av metoder, forebygging av feilkilder, plassering av ansvarsforhold og kompetanseutvikling.

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.