EXECUTIVE SIX

Utvikle lederskapet ditt sammen med toppledere fra andre virksomheter

LD&D tilbyr ledere på direktørnivå å delta i en lederutviklingsgruppe med fem andre toppledere fra ulike virksomheter. Gruppen har 10 dagssamlinger over et år og skal bidra til utvikling gjennom tre elementer: Individuell utvikling diskuteres med gruppen og fasilitator. Gruppen trekker inn ressurser utenfra etter behov for å belyse spesielle tema. Deltakerne bringer erfaringer og utfordringer fra egen hverdag med inn i gruppen til refleksjon og sparring.

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.