GJENNOMGANG (AUDIT) AV BESLUTNINGSPROSESSER

Øk gjennomføringskraften med skreddersydde utviklingsprogrammer for organisasjonens ledergruppe

LD&D kan bistå leder- og styregrupper med gjennomgang og evaluering av både beskrevne beslutningsprosedyrer og av pågående eller gjennomførte beslutningsprosesser. Målene for slik bistand kan være kvalitetssikring av prosess , metoder, forebygging og korrigering av feilkilder, plassering av ansvarsforhold, prosessforbedringer og kompetanseutvikling.

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.