INTEGRERE BESLUTNINGSTRENING I LEDERUTVIKLING

Utvikle beslutningstakerne gjennom å integrere beslutningstrening i lederutviklingen

Forskning viser at systematisk utvikling av beslutningskompetanse i organisasjoner kan få omfattende positive konsekvenser i form av spart tid, sparte penger og færre bekymringer. LD&D tilbyr organisasjoner bistand til å integrere beslutningstaking i kompetanseutviklingsstrategien, i ledelsesmodellene og å gjøre praktisk beslutningstrening til en varig del av det daglige lederutviklingsarbeidet.

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.