VANSKELIG Å SLIPPE TAK I VALGET DU TOK?

Når du henger fast i egne valg

Valgene vi har tatt før, har lett for å «feste seg» – og bli til strukturer eller vaner vi altfor sjelden stiller spørsmål ved. I stedet tar vi de tidligere beslutningene med oss videre på autopilot. Dessuten kan det være vanskelig å oppdage store, men langsomme endringer i i situasjonen og omgivelsene våre.  Det gjør det vanskelig for oss å forandre kursen, selv om vi strengt tatt burde gjøre det. Den gode nyheten er at det kan vi faktisk gjøre.

Irrasjonell opptrapping av engasjementet

Det er en dypt menneskelig, og vanlig tendens, at vi «stivner» i og holder fast ved vår etablerte situasjonsopplevelse. I stedet for å kaste kortene og spørre oss selv: «Hva kunne vi ellers gjort nå?», kaster vi mer bensin på bålet. Vi skrur opp turtallet.

Noen ganger trapper vi opp engasjementet selv om både situasjonsforståelsen vi hadde, og valget vi tok var dårlige i utgangspunktet. Vi reparerer og flikker for å lappe på den haltende beslutningen vår og sløser bort energi, tid og penger. I stedet for å kaste kortene og ta et nytt valg. Særlig betent kan dette bli i konfliktsituasjoner, hvor mye følelser er involvert.

Lage snubletråder

Men du kan bryte en slik irrasjonell opptrapping.  Det finnes en teknikk for dette formålet som kalles en snubletråd. Ideen er at vi på forhånd deler inn beslutningene våre med noen hypotetiske tråder som vi snubler i når vi passerer en viss status, verdi eller lengde. Eller når situasjonen har blitt tilstrekkelig krevende og betent.

Du kan bryte irrasjonell opptrapping ved å lage en snubletråd, et forhåndsdefinert stoppsignal som ber deg kaste kortene og revurdere valget du tok.

Disse snubletrådene skal være signaler som vekker oss til rett tid. De skal riste oss ut av autopiloten og gjøre oss oppmerksomme på at vi må revurdere valget vårt – eller ta et nytt. Tenk på hvordan bensinlampen i bilen griper tak i oppmerksomheten din og varsler om at tanken er i ferd med å bli tom.

Du kan spørre deg selv om dette for å finne å finne snubletråder i praksis:

  • På hvilke tidspunkter ønsker jeg en mulighet til å ta denne beslutningen opp til ny vurdering?
  • Hvilke tall, verdier, statuser eller hendelser vil gi meg en indikasjon underveis på at jeg bør stoppe opp og gjøre en ny vurdering?
  • Hvilken situasjon vil bli så krevende, vanskelig eller vond at jeg kaster kortene og vurderer både forståelsen og valget mitt på nytt?
  • Hvilke personer, hensyn eller hendelser vil minne meg om at det har gått for langt, eller at jeg er ute av kurs?

Kilder: «En God Beslutning – 7 grep for å velge rett», N.T. Meland, Cappelen Damm 2015.

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.