LD&D LEDERTRENINGSPROGRAM (SE LØ)

Integrert helhetligleder

LD&D ledertreningsprogram er et lederutviklingsprogram som går 6 todagerssamlinger over et år. Utviklingen ligger i en samlet effekt av mange ulike temaer, som lederstiler, tilbakemeldinger, vanskelige samtaler, teamutvikling, endringsledelse – og en rød tråd på individuell lederutvikling målt i en 360º lederevaluering. Elevene samarbeider om å lage utviklingsplaner, prøve dem ut mellom samlingene, og bringe erfaringene inn igjen i gruppen. Programmet passer for ledere i mellomledersjiktet.

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.