NATUR OG LEDERSKAP RUNDT LEIRBÅLET

3 dagers refleksjon over eget lederskap i Nordmarka

LD&D tilbyr ledere på alle nivå et tre dagers lederutviklingsopplegg med naturen i Nordmarka utenfor Oslo som utviklingsramme. Opplegget gir mulighet til å reflektere mer grundig over egen adferd, egne holdninger, verdier og utvikle en klarere bevissthet om hvordan disse kommer til uttrykk i de daglige lederhandlingene. Hensikten er et tydeligere lederskap. LD&D stiller telt og nødvendig utstyr til disposisjon. Kursdeltakerne trenger kun ha med klær til å være ute i, sovepose, skrivesaker og notatbok.

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.