Om LD&D

På oppdrag fra ledende skandinaviske virksomheter bistår LD&D med rådgivning, analyser av beslutningsprosesser (audits), kunnskapsformidling, samt planlegging, utvikling og gjennomføring av workshops, samtaleprogrammer og kompetanseutviklingsprogrammer innen feltene lederskap og beslutningstaking.

Nøkkelen til god beslutningstaking ligger ikke i hva du til syvende og sist velger – men hvordan du velger

Den kompetansen som tilbys gjennom LD&D representerer en inngående forståelse av lederskap, beslutningstaking og dynamikken mellom disse. Rådgivere som leverer slik kompetanse på vegne av LD&D skal ha omfattende faglig ekspertise kombinert med vesentlig praktisk erfaringstyngde og høy formidlingsevne. Utvikling av ulike typer beslutningskompetanse og praktisk integrering av slik kompetanse i lederskap- og lederskapstrening på alle nivå i organisasjoner er en rød tråd i LD&Ds forretningskonsept. Kunnskapen LD&D leverer skal videre være forskningsbasert og av aller høyeste kvalitet, samtidig som LD&D skreller bort fagsjargongen og fokuserer på en tydelig praktisk anvendbarhet.

HVEM ER VI?

Nils Tore MelandNils Tore Meland, founding partner
Nils Tore arbeider med utvikling av ledere og ledergrupper og han har spisskompetanse innen beslutningstrening- og prosesser i organisasjoner. Nils Tore er utdannet offiser fra Hærens Krigsskole, og cand polit fra NTNU, samt cand psychol fra Århus Universitet. Han har omfattende erfaring innen ledelse og utvikling av mennesker på individ- team og organisasjonsnivået: som leder og ledelsesrådgiver i Forsvaret, som lærer i lederskaps- og beslutningspsykologi ved Hærens Krigsskole – og som ledelsesrådgiver for en rekke ledende skandinaviske virksomheter gjennom de siste 15 årene.

Joar SkjevdalJoar Skjevdal, assosiert partner
Joar arbeider med utvikling av ledere og ledergrupper og han har spisskompetanse innen håndtering av komplekse dynamiske (mellommenneskelige) prosesser i grupper og organisasjoner. Han er utdannet offiser, sivilingeniør og psykolog. Han har lang erfaring fra en rekke stillinger i Forsvaret, blant annet som leder ved Forsvarets institutt for ledelse og som konsulent i lederutviklings-programmer nasjonalt og internasjonalt. Joar har vært seniorkonsulent ved AFF og veileder i Solstrandprogrammet.

Ole-Asbjørn SolbergOle-Asbjørn Solberg, assosiert partner
Ole-Asbjørn arbeider med utvikling av ledere og ledergrupper og han har spisskompetanse innen fagfeltene stress og mestring i grupper og organisasjoner. Han er utdannet offiser fra Luftkrigsskolen, har en Phd i psykologi ved Universitetet i Bergen og er utdannet som organisasjonskonsulent ved Effectiveness Consultants Sweden. Ole-Asbjørn har lang ledererfaring fra en rekke stillinger i Forsvaret og i internasjonale operasjoner. Han er også tidligere seniorkonsulent i AFF og veileder i Solstrandprogrammet.

Hans-Petter Nygaard-HansenHans-Petter Nygaard-Hansen, assosiert partner
Hans-Petter bistår organisasjoner med utvikle sin kompetanse i skjæringspunktet mellom lederskap, kommunikasjon og teknologi – og han har spisskompetanse innen hvordan virksomheter kan ta ut sitt digitale potensial. Hans-Petter har IT-utdannelse fra NITH (senere Westerdahls) med spesialisering innen fagfeltet databaser. Han har langt erfaring fra IT-bransjen, hovedsakelig fra Cisco. Senere fra PR- og kommunikasjonsbransjen blant annet fra Gambit Hill, Knowlton Strategies og Geelmuyden Kiese. Hans-Petter har fått en rekke priser og utmerkelser for sin innsats innen sitt felt, blant annet ”mest inflytelsesrike PR, marketing and kommunikasjons-blogg” i 2013.

Del dette!