SLIK FÅR DU MEST MULIG IGJEN FOR LEDERUTVIKLINGEN

Hvordan få mest mulig igjen for lederutviklingen i din virksomhet?  Langt fra alt som fins på markedet er like kunnskapsbasert. Selv om det finnes mange gode måter å drive lederutvikling på, vil det å følge noen overordnede prinsipper heve kvaliteten på tjenestene. Her får du noen råd om hvordan.

Psykologforeningen har utarbeidet en veileder med konkrete anbefalinger for strukturering av lederutviklingsinnsatsen. Denne er rettet mot både kjøpere og leverandører av tjenester og gir et godt grunnlag for å stille gode spørsmål og krav til prosessen. I LD&D har vi hatt gleden av å være med i høringsgruppen på denne veilederen, som nå er tilgjengelig for alle. Dette er områdene veilederen dekker:

 • Lederutvikling eller ledelsesutvikling?
 • Hva er ledelse og hvorfor er ledelse viktig?
 • Hvordan få god effekt av lederutvikling?
 • Hvor skal lederutvikling foregå?
 • Behovsanalyse
 • Målpresisering
 • Handlingsplan og tiltak
 • Metoder og virkemidler
 • Evaluering av utviklingsarbeidet
 • Etikk i lederutvikling
 • Undersøkelse om lederutviklingstjenester

Psykologforeningens anbefalinger for lederutvikling i sin helhet finner du her.

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.