Tjenester

LD&D bidrar til å styrke organisasjoners effektivitet, innovasjon og konkurransekraft gjennom faglig formidling, rådgivning og utviklingsprogrammer innen kompetanseområdene lederskap og beslutningstaking.

LD&D leverer både standardiserte programmer og opplegg som skreddersys etter virksomhetens behov. Vi planlegger og gjennomfører lederutviklingsprogrammer i tett samarbeid med oppdragsgiveren. Alle opplegg skal begrunnes og gjennomføres i tråd med virksomhetens strategi og mål. LD&D leverer omfattende faglig seniorekspertise med vesentlig praktisk erfaringstyngde og høy formidlingsevne. Kunnskapen bak våre metoder og verktøy er dessuten alltid forskningsmessig veldokumentert – og praktisk relevant.

Del dette!