Lederutvikling

LD&D styrker oppdragsgiverens konkurransekraft, innovasjon og effektivitet gjennom fokusert utviklingsarbeid på to kompetanseområder – lederskap og beslutningstaking

LD&D leverer både standardiserte programmer og opplegg som skreddersys etter virksomhetens behov. Vi planlegger og gjennomfører alle våre lederutviklingsprogrammer i tett samarbeid med oppdragsgiveren. Dessuten skal oppleggene våre alltid begrunnes, og ikke minst gjennomføres i tråd med virksomhetens strategi og mål.

Den kompetansen som tilbys i våre programmer representerer en inngående forståelse av lederskap, beslutningstaking og dynamikken mellom disse. Rådgivere som leverer på vegne av LD&D har omfattende faglig seniorekspertise, vesentlig praktisk erfaringstyngde og høy formidlingsevne.

Oppleggene våre skal alltid være praktisk relevante og målbare, samtidig som kunnskapen bak metodene vi bruker skal være forskningsmessig veldokumentert. Det er også et prinsipp for LD&D at våre kunder får muligheten til å bli selvdrevet i lederutviklingsarbeidet – dersom de skulle ønske det slik.

Evnen til å ta gode beslutninger står sentralt i alt lederskap. Derfor har vi i LD&D et spesielt fokus på beslutningstaking i våre lederutviklingsopplegg. Beslutningstaking handler nemlig om konkret adferd som i aller høyeste grad både kan læres og trenes. Konsekvensene for organisasjonens samlede konkurransekraft kan være betydelige.

God beslutningstaking ligger ikke i hva du til syvende og siste velger – men hvordan du velger. En effektiv beslutningsprosess er logisk, enkel, fleksibel og pålitelig. Den fokuserer kun på den mest vesentlige informasjonen og den blander fakta, analyse, og intuisjon på en balansert måte. I LD&D skreller vi bort fagsjargongen og bistår ledere og organisasjoner med å utvikle enkle, praktiske beslutningsteknikker som raskt kan bidra til bedre beslutninger.

Del dette!