Workshops

I 2016 arrangerer LD&D i samarbeid med Norsk Foredragsformidling følgende åpne kurs og workshops om inspirerende lederskap og gode beslutninger.

GRUNNKURS I UTVIKLENDE LEDERSKAP (UL)
Hvordan lede på en inspirerende og utviklende måte? Vi inviterer til et 2+1 dagers grunnkurs i utviklende lederskap for ledere og lederutviklere. UL er både en teoretisk modell, et 360-graders personlig evalueringsskjema, og en praktisk metode for personlig utvikling.

Målet med kurset er å utvikle dine daglige lederskapshandlinger, som igjen vil påvirke arbeidsgruppen din, og skape høyere effektivitet. UL er utviklet av forskere ved den svenske forsvarshøgskolen, i tett samspill med et av verdens fremste forskningsmiljøer innen transformerende lederskap. Konseptet representerer nå noe av det ypperste som finnes av evidensbasert lederutvikling i Skandinavia.

Kurset er også opptakskriterium for veilederutdanningen i UL som holdes i Oslo, november 2016. Veilederutdanningen gir deg adgang til sertifisering, slik at du kan holde egne kurs i utviklende lederskap, både internt i bedrifter og kommersielt.

Kursets innhold:
– utfordringer for lederutvikling i kunnskapssamfunnet
– oversikt over UL og andre ledelsesteorier
– den ideale, inspirerende lederen
– lederstilmodellen
– lederskapsformularet – et 360-graders lederutviklingsverktøy
– mottak og individuell tolkning av 360-graders feedback
– tolkning av UL-profilen i triader (reflekterende team)
– utforming av personlig utviklingsplan
– fordypningsdag

Etter kurset vil deltakerne:

 • Ha blitt kjent med en helhetlig lederskapsmodell, fått en personlig tilbakemelding på eget lederskap 360º, og utarbeidet en personlig utviklingsplan
 • I større grad kunne analysere, reflektere over og være bevisst på hvordan de kan utvikle sine daglige lederskapshandlinger – og legge et konkret grunnlag for et mer inspirerende og utviklingsorientert (transformerende) lederskap

Tid og sted
3. og 4. mai * i Forskningsparken – meld deg på nå!
8. og 9. juni * i Forskningsparken – meld deg på nå!

* Dag 3 er en oppfølgings- & fordypningsdag. Kjøres 8-12 uker etter de to første dagene.

HVORDAN TA GODE BESLUTNINGER? – HALVDAGSKURS
Forskning viser at 50 % av alle viktige beslutninger går galt. Selv en liten reduksjon kan spare oss for store summer – og mye ubehag. Organisasjonspsykolog og tidligere offiser Nils Tore Meland er ekspert på beslutningsprosesser og en av Norges mest erfarne lederutviklere. I denne workshopen lærer du gjennom levende eksempler, gruppearbeid case-oppgaver hvordan god beslutningstaking kan trenes og videreutvikles i næringsliv og organisasjoner.

Kursets innhold:

 • Tema/ oversiktsforedrag: ”Steinalderhjernen lurer oss”
 • Hvordan utvide mulighetene og finne flere løsningsalternativer?
 • Hvordan finne god balanse mellom bekreftelser og avkreftelser?
 • Hvordan håndtere følelser og ”smi mens jernet er lunkent”?
 • Hvordan håndtere overoptimisme og forberede beslutningen på å overleve møtet med virkeligheten?

Etter kurset vil deltakerne:

 • Ha fått økt bevissthet om viktige psykologiske mekanismer som påvirker valgene våre og kunnskap om hva vi kan gjøre med dem – for å ta bedre beslutninger.
 • Ha fått trent på en rekke praktiske verktøy og case-oppgaver med beslutningssituasjoner fra virkeligheten.
 • Ha fått diskutert reelle dilemmaer og valgsituasjoner med de andre deltakerne.

Tid og sted
Kursene holdes i oktober 2016: Oslo, Bergen, Trondheim (datoer og link til påmelding kommer)

FOREDRAG

Ønsker du eller organisasjonen din et engasjerende og inspirerende foredrag?

Nils Tore er både offiser og psykolog. I snart 30 år har han kombinert lederutdanning fra Krigsskolen, omfattende erfaring som operativ leder og som organisasjonspsykolog, med et sterkt engasjement for å finne ut hva som driver valgene våre i ulike situasjoner – fra kontorlandskapet og helt ut til førti kuldegrader og isende vind i Nordvestpassasjen.

Nils Tore har hjulpet over 1000 ledere i organisasjoner som Forsvaret, Adecco, Amesto, Gjensidige, DNB, NHH, BI, Volvo, NSB, Norges Bank, STAMI, Oslo-skolen samt en rekke andre statlige og kommunale virksomheter. Han har omfattende kunnskap om hvordan man skaper bedre beslutninger i utviklingen av ledere og hele virksomheten.

Nils Tore er en gnistrende og kunnskapsrik foredragsholder som gjør innholdet levende og enkelt å forstå, gjennom engasjerende historier og praktiske eksempler.

FOREDRAGSTEMAER

 • Beslutninger: Hvordan tar jeg og vi gode beslutninger?
 • Inspirasjon: Hvordan kan jeg inspirere andre gjennom lederskapet mitt?
 • Endringer: Switch! Hvordan endre – når endring er så vanskelig?
 • Motivasjon: Fyr opp under den indre motivasjonen og folk får superkrefter
 • Innovasjon: Hvordan kan vi bli mer innovative? Hvorfor?
 • Transformasjonsledelse: Hva gjør transformasjonsledere egentlig? Og hvorfor?
 • Kriser: Hvilke beslutninger må jeg ta – før – under og etter krisen?

Les mer og book et foredrag nå: http://www.foredragsformidling.no/nils-tore-meland.html

Del dette!