UTVIKLINGSPROGRAM FOR LEDERGRUPPER

Øk gjennomføringskraften med skreddersydde utviklingsprogrammer for organisasjonens ledergruppe

Ledergrupper må ofte håndtere dilemmaer, konflikter, personfokus og motstridende hensyn. Da er det avgjørende at ledergruppen er samkjørt og virker godt. LD&D bistår med programmer som skaper bevissthet om utviklingspotensial og forbedrer samarbeidsdynamikk, hele tiden med øye for strategi, implementering og gjennomføring. Omfanget av oppdragene er fra noen dager til faste samlinger over tid.

Del dette!

Det er stengt for kommentarer.